Global 3000 Global 3000
Produkty pro zdraví ...napište nám  

Dionela FTK 3

Filtrační vložka FTK 3

1. Určení

Filtrační vložka FDN 2 odstraňuje „přechodnou tvrdost vody“.

Čaj uvařený z Vaší vody je nevalné chuti, zakaluje se a brzy tmavne. Na jeho povrchu se tvoří olejovitá vrstva, ulpívající na stěně šálku. Káva nevoní tak, jak by měla. Na varných nádobách se tvoří šedivý vodní kámen. Také vařená zelenina je našedlá. Příčinou je "přechodná tvrdost" Vaší pitné vody.

2. Funkce

DIONELA s vložkou FTK 3 odstraňuje podobně jako vložka FAM 1 řadu škodlivin:

  • ropné látky, tenzidy (saponáty), stopy chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů
  • organické sloučeniny chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...
  • aromatické uhlovodíky: fenol a jeho deriváty, benzen, benzo(a)pyren, fluoranten, toluen, xylen, kresol...
  • zbytky přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou
  • železo, hliník, měď, kadmium, berylium, olovo a další těžké kovy
  • radon a řadu dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.

Zároveň vyřeší potíže uvedené výše: Váš čaj, Vaše káva a Vaše vařené potraviny získají správnou chuť, vůni i vzhled. Ve varných nádobách se přestane tvořit vodní kámen. Tím snížíte spotřebu energie a zvýšíte životnost nádobí.

3. Kapacita

Kapacita filtru je dána karbonátovou „přechodnou“ tvrdostí upravované vody:

Karbonátová tvrdost
[mmol/l]
Kapacita
[litry]
1,5 2 400
3 1 200
3,5 1 000
4 900
5 720
6 600

4. Použitelnost

  • pro vodu z veřejných vodovodů s vyšší "přechodnou tvrdostí" a s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě.
  • pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s vyšší "přechodnou tvrdostí", s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě a s hodnotou CHSK(Mn) nižší než 6 mg/l. S výhodou pro vařené nápoje a potraviny. Upravená voda není vhodná pro kojence.

Příslušenství filtru obsahuje soupravu na stanovení přechodné tvrdosti.

© klub Global 3000 Správa webové stránky - nanoproduction.cz
Global 3000