Global 3000 Global 3000
Produkty pro zdraví ...napište nám  

Dionela FDN 2

1. Určení

Filtrační vložka FDN 2 odstraňuje dusičnany.

Dusičnany se staly synonymem chemického znečištění pitných vod. Norma doporučuje méně než 15 mg/l NO3. Jako mezní (limitní) hodnotu určuje 50 mg/l NO3. Odhaduje se, že doporučené hodnotě nevyhovuje více než 90 % studní, mezní hodnotě nevyhovuje asi 70 %. Obsah dusičnanů ve vodě z veřejných vodovodů je obvykle vyšší než doporučená a nižší než mezní hodnota. Dusičnany mají prokázané karcinogenní účinky. Komunální vodárny nejsou na odstraňování dusičnanů technologicky vybaveny.

2. Funkce

DIONELA s vložkou FDN 2 odstraňuje řadu škodlivin, které odstraňuje FAM 1, a to s ještě větší účinností než vložka FAM 1:

  • ropné látky, tenzidy (saponáty), stopy chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů
  • organické sloučeniny chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...
  • aromatické uhlovodíky: fenol a jeho deriváty, benzen, benzo(a)pyren, fluoranten, toluen, xylen, kresol...
  • zbytky přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou
  • železo, hliník, měď, kadmium, berylium, olovo a další těžké kovy
  • radon a řadu dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.

Obsah dusičnanů je zároveň s vysokou účinností snižován na 1-4 mg/l v upravené vodě po dobu 3/4 životnosti vložky. Pak zvolna stoupá, ale nikdy nepřekročí vstupní hodnotu. Součástí dodávky je i souprava na stanovení dusičnanů. Sami si tedy můžete zjistit obsah dusičnanů v dionelované vodě.

Vložka FDN 2 nedeformuje obsah chloridů, síranů a hydrogenkarbonátů, nepoškozuje vodu nadprodukcí dusitanů a amoniaku. Zachovává biologickou hodnotu vody.

3. Kapacita

Kapacita vložky FDN 2 je závislá na vstupní koncentraci nejen dusičnanů, ale i síranů. V následující orientační tabulce jsme pro vstupní koncentrace do 50 mg/l NO3- předpokládali současnou přítomnost 40- 50 mg/l síranů, pro vyšší vstupní koncentrace dusičnanů 60-140 mg/l síranů:

Koncentrace
[mg/l NO3]
Kapacita
[litry]
15 1200
25 850
40 570
60 415
80 310
100 260
150 180
200 130

4. Použitelnost:

  • Pro vodu z veřejných vodovodů: bez jakýchkoli omezení.
  • Pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s obsahem dusičnanů nižším než 200 mg/l NO3-, s obsahem dusitanů nižším než 0,1 mg/l NO2-, s hodnotou CHSK(Mn) nižší než 4,5 mg/l, s vodivostí nižší než 100 mS/m a s pH 6-8.

5. Poznámky:

Filtrační vložka FDN 2 odstraňuje dusičnany podle původní české technologie. Ta představuje nejvyšší světovou úroveň v iontovýměnné denitrataci vody. Dusičnany jsou odstraňovány kultivovaně – s úctou k pitné vodě – t.j. bez poškození ostatních složek pitné vody. Tato technologie byla vyznamenána zlatou medailí na mezinárodní výstavě vynálezů MUBA '81 (Basilej, Švýcarsko 1981).

Příslušenství filtru obsahuje soupravu na stanovení koncentrace dusičnanů.

© klub Global 3000 Správa webové stránky - nanoproduction.cz
Global 3000