Global 3000 Global 3000
Produkty pro zdraví ...napište nám  

Dionela FAS 4

Filtrační vložka FAS 4

1. Určení

Filtrační s vložkou FAS 4 odstraňuje z vody arzen a další těžké kovy.

2. Funkce

DIONELA s vložkou FAS 4 odstraňuje všechny škodliviny, které odstraňuje FAM 1:

  • ropné látky, tenzidy (saponáty), stopy chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů
  • organické sloučeniny chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...
  • aromatické uhlovodíky: fenol a jeho deriváty, benzen, benzo(a)pyren, fluoranten, toluen, xylen, kresol...
  • zbytky přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou
  • železo, hliník, měď, kadmium, berylium, olovo a další těžké kovy
  • radon a řadu dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.

Zároveň s velkou účinností odstraňuje z vody arzen a další těžké kovy. Účinnost roste s klesajícím pH a s klesající koncentrací železa a manganu. Neodstraňuje dusičnany ani přechodnou tvrdost.

3. Kapacita

Kapacita pro arzen: Za předpokladu pH nižším než 8 a koncentrace železa a manganu nepřekračující současný hygienický standard odstraní Dionela FAS 4 minimálně 1 g arzenu. Pro vodu, obsahující množství arzenu do 100 µg/litr (desetkrát překračující „normu“), to znamená 10 000 litrů pitné vody, zbavené arzenu. Funkčnost filtru Dionela FAS 4 je až 2 roky od prvého zavodnění, poté je nutná výměna filtrační vložky za novou.

© klub Global 3000 Správa webové stránky - nanoproduction.cz
Global 3000