Global 3000 Global 3000
Produkty pro zdraví ...napište nám  

Dionela FAM 1

Filtrační vložka FAM 1

1. Určení

Filtrační vložka s aktivním uhlím odstraňuje široké spektrum těžkých kovů, organických a specifických organických látek, chlor, atd.

2. Funkce

DIONELA s vložkou FAM 1 zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje z vody zákal, zápach a chlor. Dále odstraňuje či radikálně snižuje obsah řady dalších zdraví škodlivých látek, například:

  • ropné látky, tenzidy (saponáty), stopy chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů
  • organické sloučeniny chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...
  • aromatické uhlovodíky: fenol a jeho deriváty, benzen, benzo(a)pyren, fluoranten, toluen, xylen, kresol...
  • zbytky přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou
  • železo, hliník, měď, kadmium, berylium, olovo a další těžké kovy
  • radon a řadu dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.

Neovlivňuje přirozené (přírodní) minerální složení vody. Zachovává biologickou hodnotu vody. Neodstraňuje dusičnany.

3. Kapacita

Kapacita FAM 1 pro 4člennou rodinu na středně znečištěných vodách je 2 roky, pro větší rodiny nebo velmi znečištěnou vodu garantujeme minimálně 1 rok.

Z dlouhé životnosti a vysoké kapacity vložky vycházejí haléřové náklady na 1 litr upravené vody.

4. Použitelnost:

  • pro vodu z veřejných vodovodů s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě (tj. do 50 mg/l NO3-).
  • pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě a hodnotou CHSK(Mn) nižší než 6 mg/l.
© klub Global 3000 Správa webové stránky - nanoproduction.cz
Global 3000